Výstavba čističek odpadních vod

V oblasti vodohospodářské infrastruktury provádíme výstavbu i rekonstrukce čistíren odpadních vod. Výstavbu ČOV realizujeme na klíč pro obce i průmyslové a zemědělské podniky. Součástí našich prací jsou odborná poradenství, zhotovení projektové dokumentace čističky a samotná výstavba čistírny odpadních vod.

Dlouholeté zkušenosti v oboru
Odborné poradenství
Kompletní výstavba ČOV na klíč
Realizace vodohospodářských staveb

Specializované vodohospodářské stavby se zaměřením na ČOV

K specializacím společnosti FUTURE BAU s.r.o. patří vodohospodářské stavby se zaměřením na realizace čistíren splaškových, průmyslových a komunálních vod. Tyto čistírny slouží k předčištění odpadních vod a separaci pevných kalů. Samotné dočištění probíhá podle platné legislativy v recipientu neboli v přirozeném vodním toku.

Výstavba na klíč

Realizace čistíren odpadních vod provádíme jako kompletní stavbu na klíč, tak i zhotovujeme dílčí stavební práce. Součástí našich prací je také výstavba a zřízení dalších objektů na likvidaci kalů a odpadních látek. Těmi jsou především objekty pro kalová a plynová hospodářství.

S výstavbou ČOV máme mnohaleté zkušenosti. Disponujeme vlastními armovači a betonáři, kteří mají odborné a praktické znalosti s výstavbou železobetonových monolitických konstrukcí. K stavbě používáme vlastní systémové bednění DOKA, které nám umožňuje operativně reagovat na požadavky investora.

Zhotovení projektové dokumentace

Součástí našich prací je zhotovení kompletní projektové dokumentace pro výstavbu čističky. Při projektování se řídíme zvoleným typem kanalizace a plynule navazujeme na plánovaný záměr či studie celé kanalizační sítě obce či firmy. Naši specialisté navrhnou vždy nejlepší řešení pro realizaci čističky optimálně přizpůsobené konkrétním požadavkům investora.

Realizace vodohospodářských staveb

Kromě čističek realizujeme další vodohospodářské stavby, betonové opěrné zdi pro zpevnění říčních koryt či přivaděčů kanalizace. Stavby nejčastěji provádíme v kraji Karlovy Vary a v krajských okresech Cheb a Sokolov. Stavby zároveň realizujeme také v Ústeckém, Středočeském a Plzeňském kraji.

Kontaktujte specialisty na výstavbu čističek odpadních vod

Čeká vás povinnost postavit čistírnu odpadních vod? Potřebujete provést rekonstrukci a opravné práce čističky? Kontaktujte nás telefonicky nebo prostřednictvím kontaktního formuláře. Rádi vám poradíme s nejlepším řešením, zhotovíme projektovou dokumentaci a provedeme výstavbu i rekonstrukce ČOV.

Využijte také naši další nabídku stavebních prací, která zahrnuje instalaci centrálních vysavačů a vzduchotechniky pro rekuperaci vzduchu.


Copyright © 2019 | GDPR | FUTURE BAU s.r.o. | Cheb